اهداف لحاظ شده

- آداب معاشرت

-فرهنگ­مداری

- احترام به فرهنگ­های کهن و احیای سنت­های رایج

 -احترام به والدین

 -احترام به بزرگ­ترها

- احترام به سالمندان

- احترام به معلولین؛ حقوق همسایگی

- آپارتمان­نشینی

- آشنايي با مفهوم بازيافت

- استفاده­ی بهینه از پسماند در تولید محصولات جدید

- انداختن آشغال در سطل زباله

-  تفکیک زباله­های خشک و تر

 -گیاهان آپارتمانی

-  سد معبر

- مسؤولیت­پذیری نسبت به محله و مشکلات آن

-  احساس مسؤولیت و تماس برای رفع معایب آن

- مشارکت فعال در انتخابات محله­ای

- تشکیل شورای محله

- عدم کمک به متکدیان و اعزام به اردوگاه هدایت

- آشنايي با سامانه­ي 137

- حفظ فضای سبز عمومی

- عبور از خط عابر پیاده و پل­های هوایی

- اطلاع از مشکلات حوزه­های شهری

- مشارکت­جویی اجتماعی

- مشارکت در پیشبرد پروژه­های شهری و محله­ای

-همکاری و اعلام نظر به مراکز خدمات­رسانی شهری

- خريد اوراق مشاركت

-کمربند

- توجه به علایم و مقررات

- ایستادن پشت خط ایست

- عدم صحبت با تلفن همراه و خوردن و آشامیدن در هنگام رانندگی

-حرکت بین خطوط

- پارک صحیح اتومبیل

-حفاظت از اموال عمومی

- بام سبز

- عدم پرتاب زباله از شیشه­ی اتومبیل به بیرون

-استفاده از وسایل استاندارد

- استفاده از اسباب ­بازی استاندارد برای کودکان (خانگی و شهری)

 
  • پن فلت
  • ت مثل ترافیک
  • لزوم مشارکت مردم در امور جامعه(فرهنگ شهروندی٢)
  • احترام به قوانین
  • پیاده­روی و فواید آن
  • راه سلامتی
  • خانواده اولین پایگاه تربیت و پرورش انسان

سپس برای اطمینان از صحت برداشت ما از از اهداف و نیز درستی فعالیت­های انجام شده جلساتی با جناب آقای گوهریان،مسئول بخش اجتماعی و ناظر و نماینده ی شهرداری در پروژه گذاشته شد و نتیجه بررسی­هابه ایشان ارائه گردید و خواسته شد که هر کدام از اهداف را بار دیگر تعریف و میزان اهمیت آنها را بیان کنند. بعد از روشن شدن نهایی اهداف شهرداری،مبنای تئوریک کار برای آماده شدن اصول محتوا و سناریوی بازی مشخص گردید مبنای تئوریک کار بر اساس روانشناسی رشد،روانشناسی بازی رواشناسی اجتماعی، روانشناسی پرورشی،روانشناسی یادگیری و جدیدترین مقالات ابران و دیگر کشورها گذاشته شد.

در روانشناسی یادگیری سه نظریه برای اهداف مشخص شد و نیز مقطع سنی موردنظر مناسب دیده شد:

١-نظریه یادگیری مشاهده­ای بندورا(شناختی-اجتماعی)

٢-نظریه رشد شناختی برونر

٣-چرخه یادگیری کلب

در روانشناسی رشد،رشد کودک در اواسط کودکی در چهار حوزه رشد مورد بررسی قرار گرفتند:

١-  حوزه رشد شناختی

٢-  حوزه رشد جسمی

٣-  حوزه رشد هیجانی

٤-  حوزه رشد اجتماعی 

در روانشناسی اجتماعی تمرکز بر حوزه متقاعدسازی بود که تلاش بر شناخت چگونگی ارائه پیام­ محتوا (جذاب ساختن آن)و ماهیت پیام و محتوا،و نیز شناخت مخاطبان که  در جایگاه گیرنده پیام قرار دارند.

در تعیین کاراکتر اصلی بازی سعی بر این است که از شخصیتهای اسطوره­ای فرهنگ ایران استفاده شود تا این بازی تلاشی باشد برای آشنایی بیشتر کودکان با فرهنگ اصیل ایرانی و همچنین احیای فرهنگ بومی ایران. البته باید این نکته را هم مدنظر داشت که این کاراکتر در یک فضای فانتزی ارئه میشود نه رئال.

قابل ذکر است که علاوه بر اهداف تعیین شده توسط شهرداری تیم محتوا با توجه به ضرورتی که در جامعه فعلی خودمان احساس میشد دو آیتم اصلی را برای یادگیری و آموزش به بچه­هامدنظر داردکه به طور مستقیم و از طریق شیوه­ای که کودک در فضای بازی ایفای نقش میکند تفکر خلاق و تفکر انتقادی را به آنها آموزش میدهد.یکی دیگر از اصول مبنای کار تیم محتوا انجام نظرسنجی بود.

که بر اساس آن یک فرم نظرسنجی از والدین توسط تیم آماده گردیدکه در آن انیمیشن­هایی که بیشتر مورد علاقه کودکان بود؛انیمیشن­هایی که بیشتر توسط کودکان مورد تماشاقرار میگرفت؛ژانر(نوع)بازی رایانه­ای مورد علاقه کودک؛نوع پرسش­هایی که کودک بیشتر از والدین میپرسدو... مورد پرسش قرار گرفت که نتایج آن قابل ارائه است.

 البته گفتن این موضوع خالی از لطف نیست که در حین آماده کردن فرم نظرسنجی و همچنین محتوای کار و نیزبعد ازآماده شدن کل محتوا ؛مطالب در اختیار اساتید روانشناسی دانشگاه شیراز قرار می­گرفت و بعد از گرفتن تأیید ایشان محتوا مورد استفاده نویسنده سناریو قرار میگرفت.

یکی دیگر از اقدامات گروه محتوا، تحلیل و بررسی معروفترین و پربیننده ترین انیمیشن ها بود تا بدین ترتیب بدانیم به لحاظ محتوایی و فنی چه چیزی موجب موفقیت این گونه انیمیشن ها بوده است.

 عناوین اهداف لحاظ شده در بازی:

- آداب معاشرت

-فرهنگ­مداری

- احترام به فرهنگ­های کهن و احیای سنت­های رایج

 -احترام به والدین

 -احترام به بزرگ­ترها

- احترام به سالمندان

- احترام به معلولین؛ حقوق همسایگی

- آپارتمان­نشینی

- آشنايي با مفهوم بازيافت

- استفاده­ی بهینه از پسماند در تولید محصولات جدید

- انداختن آشغال در سطل زباله

-  تفکیک زباله­های خشک و تر

 -گیاهان آپارتمانی

-  سد معبر

- مسؤولیت­پذیری نسبت به محله و مشکلات آن

-  احساس مسؤولیت و تماس برای رفع معایب آن

- مشارکت فعال در انتخابات محله­ای

- تشکیل شورای محله

- عدم کمک به متکدیان و اعزام به اردوگاه هدایت

- آشنايي با سامانه­ي 137

- حفظ فضای سبز عمومی

- عبور از خط عابر پیاده و پل­های هوایی

- اطلاع از مشکلات حوزه­های شهری

- مشارکت­جویی اجتماعی

- مشارکت در پیشبرد پروژه­های شهری و محله­ای

-همکاری و اعلام نظر به مراکز خدمات­رسانی شهری

- خريد اوراق مشاركت

-کمربند

- توجه به علایم و مقررات

- ایستادن پشت خط ایست

- عدم صحبت با تلفن همراه و خوردن و آشامیدن در هنگام رانندگی

-حرکت بین خطوط

- پارک صحیح اتومبیل

-حفاظت از اموال عمومی

- بام سبز

- عدم پرتاب زباله از شیشه­ی اتومبیل به بیرون

-استفاده از وسایل استاندارد

- استفاده از اسباب ­بازی استاندارد برای کودکان (خانگی و شهری)