شرح خدمات مشاوره ای

این مجموعه با نزدیک ده سال تجربه پروژه های مشکل و موفق آماده است  در چهار زمینه اصلی به افراد حقیقی و حقوقی مختلف مشاوره دهد این چهار زمینه عبارت اند از :

  • نرم افزار های رایانه ای ( تحت ویندوز – تحت وب – تحت موبایل )
  • بازی های رایانه ای
  • شبیه ساز های آموزش پزشکی
  • تجهیزات پزشکی

لازم به ذکر است که این شرکت می تواند در زمینه های فوق الذکر به عنوان مشاورین رسمی نیز وارد پروژه ها شود که پیش از این نیز در بسیاری از پروژه های مهم و حساس به این وظیفه به خوبی عمل کرده است و باعث به ثمر رسیدن چندین پروژه مهم و دشوار بوده است .