امور عامل المنفعه


کمک به موسسات خیریه و انجام امور عامل منفعه

هیئت مدیره این مجموعه به عنوان بخشی از جامعه اسلامی و انقلابی ایران عزیز  خود را متعهد به انجام بعضی امور عامل المنفعه در حیطه تخصص  و عملکرد شرکت می داند و امید وارست که حیطه این امور را بتواند بیشتر نیز بکند .

ازجمله این فعالیت ها می توان به مشاوره و کمک به راه اندازی اولین درمانگاه تحت طرح پزشک خانواده کشور و راه اندازی سیستم مدیریت بیمارستانی در درمانگاه خیریه ولی عصر ( عج ) و خیریه اسلامی شیراز به صورت کاملا رایگان ، راه اندازی سیستم توزیع خیریه ایتام مهدی فاطمه (عج) ، راه اندازی پایگاه اینترنتی بنیاد توانمند سازی بیماران اعصاب و روان ، راه اندازی سامانه صندوق برای صندوق خیریه فاطمه الزهرا و همچنین

 اتوماسیون به هم پیوسته این صندوق خیریه در کل استان فارس و همچنین کمک به بخش پیوند اعضا بیمارستان نمازی به عنوان بزرگ ترین بخش پیوند اعضای خاور میانه و پنجمین بخش پیوند اعضای دنیا جهت کمک هرچه بیشتر به بیماران این بخش

تمام امور فوق الذکر یا کا ملا رایگان انجام شده و یا تنها بخشی کوچکی از هزینه های منابع انسانی آن دریافت شده است .

این مجموعه همچنین تا کنون به راه اندازی تعدادی از کانون ها و بنیاد ها کمک کرده است .

این مجموعه آماده است در صورت نیاز هر یک از خیریه ها یا بنیاد هایی که امور عامل منفعه انجام می دهند در زمینه هایی که تخصص دارد به هر شکل ممکن کمک نماید همچنین این آمادگی را دارد در صورت درخواست کتبی هریک از نهاد های فوق الذکر با تایید هیئت مدیره محصولات این شرکت به صورت رایگان در اختیار آن نهاد قرار گیرد . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به نام خالق هنر و یاری گر نیازمندان

 از آنجایی که خداوند بی همتای لایزال همواره خالق حوادثی است که خیر و برکت را شامل بندگان خود میگرداند این بار نیز سبب پیوندی   مبارک شد تا با همت عزیزی از خیل هنرمندان این مرز و بوم چشمه ای جوشیده تا باغ خزان زده گروهی از محرومان دیارمان را آبیاری کند.
رامتین روزیطلب اصیل زاده ای از شهر شعر و ادب و هنرمندی که به      زیور یاور دردمندان بودن نیز آراسته است بر آن شد تا تعدادی از آثار خود را که در این نمایشگاه عرضه شده به معرض فروش گذاشته و عواید حاصل از آن را مستقیما به حساب بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس واریز نماید تا شمائی دیگر از رسالت هنر و هنرمند را به منصه ظهور رساند.
اکنون نوبت شما خیرین عزیز است که این نهال تازه نورسته که با پیوند هنر و نیاز  بوجود آمده را با دستان توانای خود آبیاری نموده تا به درختی تنومند تبدیل شده و در سایه آن بیارامند عزیزان بیمار اعصاب و روان و تعداد انسانهایی که بدون داشتن هیچ یاری گر و سرپرستی در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری نگهداری می شوند. چشم خدمتگزاران این قشر دردمند به دستان شما که بی شک واسط خوب خداوند و حاصل رحمت الهی است دوخته شده تا بتوانیم با توان بیشتری در خدمت این  جاماندگان از قافله بی دردان باشیم. به امید یاری شما قدم در این راه  گذاشته ایم و میدانیم که با وجود عزیزان نیکوکار شهرمان با پاهای پرتوان تر طی طریق خواهیم کرد. 

.خداوند یار و یاورتان