مشتریان ما

 

 • حرم مطهر احمد بن موسی (ع )
 • مرکز رشد فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان
 • خیریه ایتام مهدی فاطمه (عج)
 • صندوق خیریه فاطمه الزهرا (س)
 • انتشارات پازمون
 • درمانگاه بعثت
 • هتل پارس شیراز
 • هتل پرسپولیس شیراز
 • هتل جام جم شیراز
 • هتل آریو برزن شیراز
 • سازمان کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 • موسسه اتومکانیک ایمان
 • موسسه کنکور راهگشا
 • موسسه کنکور
 • بخش پیوند اعضای بیمارستان نمازی
 • بنیاد فارس شناسی
 • شرکت توسعه راهبردی فناوری اطلاعات رازی
 • انجمن معماران جوان
 • شرکت سهند لوله
 • موسسه فرهنگی هنری آبنوس
 • شهرداری شیراز
 • شهرداری قم
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان