نرم افزار physiosoft


نرم افزار اتوماسیون مراکز فیزیوتراپی

 نرم افزار physiosoft

 یکی  از مشکلات مراکز فیزیوتراپی که اکثر محصولات موجود نتوانستند به آن جواب دهند نوع بیمه پیچیده این مراکز برای اجرای خدمات است .

نرم افزار physiosoft به صورت بسیار گسترده یک مرکز فیزیوتراپی را تحت پوشش گرفته و می تواند گزارشات بسیار سودمندی به مدیریت داده و انجام فرایند های مختلف را به سادگی امکان پذیر می نماید .

این نرم افزار نه تنها مدیریت درمانی مرکز را به عهده دارد بلکه میتواندمدیریت کلی مرکز را نیز به عهده بگیرد مدیریت کارمندان مطالبات و دیگر بخش ها .

در بخش اصلی نرم افزار لیست کلی بدهکاران ، لیست کلی بیماران ، لیست بیماران آن روز و نیز لیست کارمندان که زمان ورود وخروج ایشان نیز در این نرم افزار ثبت می شود .

این سیستم امکان گرفتننسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات را نیز دارد .

در این سیستم می توانید پزشکانی که مریض ارجاع می دهند را ثبت کرد و حتی میتوان برای هرکدام پورسانت ثبت نمود .

در اظلاعات پایه نرم افزار می توان اطلاعات کاملی از مرکز را ثبت نمود و همچنین K  دولتی و خصوصی را ثبت نمود تا در زمان محاسبه هزینه ها سیستم بتواند به صورت خودکار مقادیر هزینه ها را حدودی محاسبه نماید

 در این سیستم به تعداد نا محدود می توان کاربر تعریف کرد و میزان دسترسی را برای ایشان تعریف کرد .

در این سیستم اطلاعات کاملی نیز از تجهیزات مرکز نگهداری می شود که حتی شامل تعداد دفعات تعمیرات و اطلاعات تعمیرات و گارانتی و میزان استهلاک آن است .

در این نرم افزار اطلاعات کاملی از کارمندان ذخیره می شود

 در این سیستم پرونده بیماران به صورت کامل نگهداری می شود .

 در این سیستم تا حدی مدیریت نقدینگی ، صندوق ها و حساب های بانکی  را انجام می دهد