رو نمایی از شبیه ساز تصاویر مغزی MRI


رو نمایی از شبیه ساز تصاویر مغزی MRI توسط معاونت محترم پژوهشی و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ...

صبح روز پنجشنبه بیست و هفتم آذرماه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز پژوهش از شبیه ساز تصاویر MRIتوسط جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم پژوهشی و فنا وری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو نمایی شد. این شبیه ساز که برای اولین بار در ایران تولید و تجاری سازی شده است در این مراسم به صورت مشروح برای معاون محترم وزیر و دیگر مقامات حاضر در مراسم از جمله ریاست محترم دانشگاه، معاونت پژوهشی و فناوری، رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه همچنین رئیس محترم مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری توضیح داده شد.

 این پروژه که ماحصل همکاری شرکت کهکشان الکترونیک و دانشگاه صنعتی شیراز می باشد می تواند کمک شایانی به جامعه تصویربرداری پزشکی کشور باشد

منصوری مدیر اجرایی شرکت کهکشان الکترونیک در حاشه این رونمایی در خصوص این پروژه گفت: این شبیه ساز ما­حصل کار تیمی متخصصان بوده که بیش از سه سال بر روی این پروژه به صورت شبانه روز تلاش نمودند و موفق شدند این پروژه را برای اولین بار در کشور به ثمر نشانند وی همچنین افزود مدیریت این پروژه در دانشگاه صنعتی شیراز توسط جناب آقای دکتر کاظمی صورت گرفته است.